Evidence cizích osob konajících pouze závěrečnou zkoušku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Evidence cizích osob konajících pouze závěrečnou zkoušku

K evidenci cizích osob konajících pouze závěrečnou zkoušku se v modulu Evidence dostaneme přes nabídku Prostředí Aktuální soubor žáků.

V tomto režimu je přístupná pouze karta žáka, po jejím uzavření dojde k ukončení programu Evidence.
Vybrané tiskové sestavy lze realizovat tlačítkem .

V horní části karty vyplníme:

Rok dokončení školy, na kterou navazuje vykonaná zkouška.

Zaevidování na den, den k němuž budou data žáka předána v elektronickém sběr dat ze školních matrik, Jedná se o den zkoušky či den vydání vysvědčení.

Dále je třeba doplnit údaje vykonané zkoušky - tlačítko závěrečné zkoušky.

 

Poznámka:

Pakliže by stejná osoba konala na škole zkoušku opakovaně, například po roce, vložíme do karty zcela nový záznam.