TRIDA - Identifikace studijní skupiny

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

TRIDA - Identifikace studijní skupiny

viz také

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Identifikace studijní skupiny (§ 23  školského zákona)

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = ZKRATKA

Označení třídy musí být jednoznačné v rámci celé školy. Nesmějí se vyskytnout stejně označené třídy ani v různých částech školy.

Zapisuje se v číselníku tříd – zkratka třídy (Společné prostředí, Datové soubory -  Třídy, současný stavhistorie, položka ZKRATKA v  tabulce TRIDY).

 

 

Poznámka

Je-li využito spojení tříd, je do hodnoty položky TRIDA u všech žáků "spojené třídy" dosazen název třídy, je-li tento v rámci školy unikátní. Jinak seznam zkratek spojených tříd s oddělovacím znakem "+".

viz také

třída a ročník

spojování tříd