Odchod žáků ze školy během studia (docházky)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Historie pohybu žáka na škole >

Odchod žáků ze školy během studia (docházky)

Žáky, kteří odejdou ze školy během studia - školní docházky (vyloučení ze studia, odchod na jinou školu, přechod žáka ZŠ na víceleté gymnázium atd.), nevyřazujeme fyzicky ze souboru (Evidence nabídka SprávceFyzické rušení) ani nepřeřazujeme do absolventů. Pouze je označíme jako zrušené (v kartě žáka tlačítko ). Žáci pak postupují „na pozadí“ s původní třídou až do posledního ročníku, po jehož ukončení jsou vyřazeni do absolventů.

V Evidence Karta žáka → záložka Matrika vyplníme datum a kód ukončení (položky EVID_DOODESEL), případně v podzáložce Následné vzdělávání vyplníme IZO školy, na kterou žák přešel. Dále prověříme (případně opravíme) údaje v Evidence Karta žáka → záložka Historie → záložka Stav na konci pololetí. V  záložce Historie → záložka Podrobné údaje vložíme záznam o odchodu žáka (k  tomu jsme vyzváni při zrušení žáka automaticky).