Žáci, kteří nenastoupili ke vzdělávání (SŠ, VOŠ)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Historie pohybu žáka na škole >

Žáci, kteří nenastoupili ke vzdělávání (SŠ, VOŠ)

Žáci, kteří byli přijati v přijímacím řízení, škole odevzdali zápisový lístek (na SŠ), ale z nějakého důvodu na této škole nezahájili vzdělávání. Stali se žáky pouze administrativně, nikoli fakticky (škole se mnohdy nepodařilo ani zjistit jejich rodné číslo). Předání dat těchto žáků nemá žádnou váhu (navíc vyplnění řady položek by bylo problematické).
Proto řešíme následovně:

Záznam v Evidence Karta žáka zrušíme jako omylem zapsaný. Tento způsob doporučujeme.

Pakliže potřebujeme mít pro administrativní účely zaevidováno, že žák byl přijat, ponecháme dočasně záznam v Evidenci s příznakem zrušení a v Evidence Karta žáka záložka Matrika → záložka Specifické údaje - záznamy vložíme záznam „data žáka nepředávat v elektronickém sběru“. V tomto případě rodné číslo  „vypočteme“ dle data narození a pohlaví, za lomítko uvedeme „Y“+trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou. V okamžiku, kdy informaci o přijetí žáka již nepotřebujeme, záznam žáka fyzicky zrušíme v Evidence nabídka SprávceFyzické rušení.