Střídavá péče rodičů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Historie pohybu žáka na škole >

Střídavá péče rodičů

Pakliže je žák ve střídavé péči rodičů, ale navštěvuje pouze jednu školu, evidujeme žáka standardním způsobem. Evidence Karta žáka záložka Matrika. Do záložky Matrika nic ohledně střídavé péče nezaznamenáváme. Dle zvyklostí můžeme pouze tento stav zaznamenat např. v Evidence Karta žáka → záložka poznámky.

Pakliže žák ve střídavé péči rodičů navštěvuje 2 školy (nezáleží na tom, zda v jedné obci nebo v různých obcích), primární škola vyplní v Evidence Karta žáka záložka Matrika → záložka současné vzdělávání datum a kód zahájení standardním způsobem jako u  ostatních žáků. (primární škola = škola, která žákovi vydává vysvědčení).

 

Druhá škola uvede datum zahájení datum, kdy žák přišel na školu. Kód zahájení uvede zahájení souběžného vzdělávání (střídavá péče).

 

Výsledek zápisu v  Kartě žáka, v záložce Historie, záložka Podrobné údaje.

V  Kartě žáka, v záložce Matrika, záložka Specifické údaje→ záznamy vložíme záznam typu souběžné vzdělávání v  ZŠ v  rámci střídavé péče,

Výsledek zápisu v  Kartě žáka, v záložce Matrika, záložka Specifické údaje, záznamy.

Pakliže dojde k ukončení souběžného vzdělávání (z důvodu zániku střídavé péče či úspěšným absolvováním devátého ročníku), uvede druhá škola jako kód ukončení "ukončení souběžného vzdělávání (střídavá péče)".

Výsledek zápisu v  Kartě žáka, v záložce Historie, záložka Podrobné údaje

a v záložce Matrika, záložka Současné vzdělávání