Zahájení studia a  ukončení studia

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Historie pohybu žáka na škole >

Zahájení studia a  ukončení studia

Datum a  kód zahájení v Evidence Karta žáka záložka Matrika → záložka současné vzdělávání je možno chápat jako zcela první záznam v historii pohybu žáka na škole.

„Běžný“ nástup do školy (přijetí do 1. ročníku od 1. září) zaevidujeme pouze v  záložce Matrika.
Naopak pro „nestandardní“ nástup (během školního roku, přestup z jiné školy, nástup do vyššího ročníku) vložíme navíc záznam do záložky Historie → záložka Podrobné údaje.

Datum a  kód ukončení v Evidence Karta žáka záložka Matrika → záložka současné vzdělávání je možno chápat jako zcela poslední záznam v historii pohybu žáka na škole.

„Běžný“ odchod ze školy (ukončení studia-docházky) zaevidujeme pouze v záložce Matrika.
Pro „nestandardní“ odchod (přestup na jinou školu, vyloučení ze studia, ...) vložíme navíc záznam do záložky Historie → záložka Podrobné údaje.