Opakování ročníku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Historie pohybu žáka na škole >

Opakování ročníku

Zaevidování opakování ročníku žáka představuje změnu třídy (zpravidla k 1. 9.) a vložení záznamu do  podrobných údajů v historii pohybu žáka.

 
Tento úkon lze provádět dvěma způsoby:

 

       Ve Společném prostředí v  proceduře přechodu na nový školní rok

 

       V Kartě žáka

 

Poznámka

U  žáků posledního ročníku, kteří byli vyřazeni do absolventů a potřebujeme je vrátit do aktuálního stavu (budou opakovat ročník), použijeme utilitu v Evidence nabídka Nástroj Nadstavbové-vlastní programy Přenos žáků bývalí žáci-absolventi x aktuální stav. Dále prověříme (případně opravíme) údaje v Evidence Karta žáka záložka HistorieStav na konci pololetí. V  záložce Podrobné údaje vložíme záznam o  změně třídy – opakování (jako datum změny uvedme zpravidla 1. 9.) - k  vložení záznamu jsme vyzváni při změně třídy automaticky.

 

Žák opakoval ročník v době, kdy byl na jiné škole

Evidence Karta žáka záložka Historie → záložka Podrobné údaje vložíme záznam o pohybu žáka  - změna třídy (opakování ročníku). Údaj ze třídy a do třídy vyplníme -jš- (na jiné škole), datum pravděpodobně 1. září. V tzv. příznaku pro školní rok nastavíme ročník, který žák opakoval.