Neabsolvování ročníku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Historie pohybu žáka na škole >

Neabsolvování ročníku

Převod žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího

Řešíme analogicky jako opakování.

Záznam v EvidenceKarta žáka záložka Historie → záložka Podrobné údaje

výsledek záznamu

Dále viz vzdělávání žáků podle § 17 - mimořádně nadaní žáci