Nástup do vyššího ročníku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Historie pohybu žáka na škole >

Nástup do vyššího ročníku

Žák nastoupil na školu do vyššího ročníku případně do prvního ročníku jinak než standardně (např. přešel z jiné školy).

Žáka zapíšeme v kartě žáka a aktualizujeme údaje v Evidence Karta žáka  záložka Matrika. Dále aktualizujeme údaje v Evidence Karta žáka záložka Historie (u  těch pololetí, kdy žák nebyl na škole vyplníme nezařazen nebo necháme nevyplněno). V záložce Podrobné údaje vložíme záznam o nástupu žáka (zde můžeme případně nastavit tzv. příznak pro školní rok - opakování, převod do vyššího ročníku).