LET_PSD - Počet let splněné povinné školní docházky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

LET_PSD - Počet let splněné povinné školní docházky

předává typ školy

VOŠ

KON

Počet let splněné povinné školní docházky

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = ABSOLV_LET

Položka je obsažena jen v souborech základních a středních škol. Obsahuje důležitou informaci o žácích plnících povinnou školní docházku.

Počet splněných let povinné školní docházky se žákovi tiskne na vysvědčení.

Z toho důvodu je uváděn počet let splněné povinné školní docházky standardně 9 let (pokud je již splněna), bez ohledu na to, kolikaletá byla povinná školní docházka pro konkrétního jedince .   …............

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Současné vzdělávání.

U žáků ZŠ - počet splněných let včetně aktuálního roku (položka ABSOLV_LET v  tabulce ZACI).

U žáků SŠ (víceletého gymnázia a víceleté konzervatoře) – je součet hodnot počet absolvovaných let včetně akt. roku a počet splněných let na ZŠ minus 1 (při zaškrtnutí Žák ve škole plní povinnou docházku).

 

                 

 

Vyplnění záložky Matrika – současné vzdělávání u  žáka, který byl přijat do 3. ročníku osmiletého gymnázia

a  záložky Historie – stav na konci pololetí.