KOD_UKON - Kód ukončení vzdělávání studenta ve vaší škole

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

KOD_UKON - Kód ukončení vzdělávání studenta ve vaší škole

viz také

předává typ školy

VOŠ

KON

Kód ukončení vzdělávání studenta ve vaší škole

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = ODESEL

Kód ukončení musí být vyplněn současně s položkou datum ukončení.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Současné vzdělávání, Kód ukončení (položka ODESEL v tabulce ZACI).

 

 

       Poznámky pro ukončování na ZŠ a ZŠ speciální

 

       Poznámka pro ZŠ, které pro předávání dat mají oddělený 1. a 2. stupeň

 

       Poznámka pro víceletá gymnázia a konzervatoř

 

       Poznámka pro ukončení střední školy a vyšší odborné školy

 

       Žák ukončí studium, v řádném termínu vykoná závěrečnou, maturitní zkoušku, absolutorium

 

       Žák ukončí studium, v řádném termínu vykoná neúspěšně závěrečnou, maturitní zkoušku, absolutorium dne 24. 5. 2013, opravu vykoná 6. 9. 2013

 

       Žák není hodnocen nebo neprospěl z předmětu (nemůže konat závěrečnou, maturitní zkoušku, absolutorium v řádném termínu)

 

Viz také:

Ukončování závěrečnou, maturitní zkouškou, absolutoriem

Konvence vyplňování data příchodu a odchodu

Podrobnosti vyplnění na Evidován od... do...

Zahájení studia a  ukončení studia