Třída speciální a praktické školy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Třída a ročník >

Třída speciální a praktické školy

Pojem třídy ve speciální škole případně v praktické škole je odlišný od pojmu třída v běžné škole. Pakliže jsou ve třídě zařazeni žáci víceméně bez ohledu na ročník, zařazení je spíše dle postižení či dle dovedností, pak u třídy jako pojmu programu Bakaláři doporučujeme evidovat konstantní ročník - první (při přechodu na nový školní rok nezaškrtneme u takových tříd sloupec povýšit ročník). U žáků pak fixujeme jejich ročník. Nastavení délky studia u žáků, kteří studují déle než je délka studia.

 

       Poznámka pro školy, které mají speciální třídy

 

       Přechod na nový školní rok pro speciální školy

 

 

viz také

spojování tříd

fixování ročníku