Přípravná třída

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Třída a ročník >

Přípravná třída

viz také

Pakliže má škola přípravné třídy, je možné tyto třídy v systému Bakaláři evidovat. V Parametrech systému Bakaláři → záložka Základní nastavíme Postupný ročník 0 – 9 (dle školy) a ve Společném prostředí Datové souboryTřídy zavedeme novou třídu. Vyplníme - třída nastoupila v  aktuálním školním roce (2013/14) do 0. ročníku, délka studia např. 9 let a vyplníme jinou část školy (02) nebo nějaké fiktivní IZO (např. 000  000  000) nebo jednotku „jiná škola“ (tu bychom museli zavést v Parametrech systému Bakaláři). U přípravné třídy bude vyplněný nultý ročník. To vše musí­me udělat před potvrzením nového záznamu.

Pro žáky přípravných tříd není v číselnících řady položek adekvátní položka nabídky (zejména záložka Matrika, současné a předchozí vzdělávání). U  žáků vyplníme v EvidenciKarta žáka – záložka Matrika – záložka Současné vzdělávání – položku datum zahájení (datum, kdy žák do přípravné třídy přišel), položku kód zahájení = nástup do přípravného ročníku, MŠ.

Na konci školního roku doporučujeme žáky, kteří nenastoupí do  1. ročníku ZŠ, fyzicky zrušit. Naopak u těch, kteří do 1. ročníku ZŠ nastoupí, musíme vyplnit výše zmíněné údaje, zejména aktualizujeme v záložce Současné vzdělávání položku datum zahájení (1. 9. roku, kdy se žák stává žákem 1. ročníku), vyplníme kód zahájení a počet absolvovaných let (povinné školní docházky - včetně aktuál­ního roku) jeden rok. Dále vyplníme údaje v záložce Předchozí vzdělávání = přípravný stupeň základní školy speciální.

Viz také:

Sumarizace vyřazení do bývalých žáků - absolventů