Třída malotřídní školy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Třída a ročník >

Třída malotřídní školy

Na malotřídních školách (kde jsou spojováni žáci více ročníků do jedné třídy), je nutno „bakalářské“ třídy v číselníku tříd spojit. Ve zkratce třídy pak uvádíme pouze ročník např.: „1.“ a „2“., skutečný název třídy po spojení tříd (pro tisk vysvědčení) uvedeme v názvu třídy - např.: „I. (1.,2.)“. Obdobně pak pro zbývající ročníky. Při vyplňování se řídíme metodickými pokyny MŠMT k  vyplňování vysvědčení.

 

viz také

spojování tříd

fixování ročníku