Jednotky v  organizaci

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Jednotky v  organizaci

Obrazovka výběru jednotek

 

 

Ve Společném prostředíDatové soubory  Třídy u každé třídy doplníme infor­maci, ke které jednotce náleží. Dle nastavené jednotky se pak program „chová“ k žákům této třídy (vzhled karty žáka, evidované údaje, obsahy číselníků).

Typickým příkladem je přístup k zameškaným hodinám v odborném výcviku (pouze pro třídy s jednotkou SOU, učiliště, praktická škola, sportovní gymnázium), závěrečné zkoušky (střední školy, VOŠ,..) či střídavá péče rodičů (základní škola).