Vzdělávací program

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Vzdělávací program

Vzdělávací program se zavádí v Parametry systému  záložka Údaje školy, organizace nebo je možné jeho zavedení v Společné prostředí Datové soubory  Třídy Současný stav Karta třídy.

Číselník vzdělávacích programů v kartě Třídy

 

Číselník vzdělávacích programů v kartě Parametry systému

Jsou tři možnosti, jak nadefinovaný vzdělávací program přiřadit žákům:

1.přiřazení celé třídě (Společné prostředí Datové soubory  Třídy Současný stav i Historie).  Toto přiřazení vzdělávacího programu má nejnižší váhu.

2.přiřazení k oboru vzdělávání (vzdělávací program vyplývá z oboru vyplněného v EvidenceKarta žáka Obor). Využívá se tehdy, když se v jedné třídě nacházejí žáci s různým VP (např. kuchař a zedník v jedné třídě). Jinak ponecháme sloupec nevyplněný, VP bude žákovi přidělen dle třídy.

3.přiřazení konkrétnímu žákovi v EvidenceKarta žáka záložka Matrika záložka Specifické údaje - záznamy. Toto přiřazení vzdělávacího programu má nejvyšší váhu, využívá se ve speciálních případech, kdy jeden žák má odlišný VP od ostatních žáků třídy.

Dle výše uvedené priority (váhy) program Bakaláři určuje skutečný vzdělávací program žáka v určitém období (pololetí, školní rok).

 

Poznámka

Každý vzdělávací program (Rámcový vzdělávací plán, Školní vzdělávací plán) musí mít vyplněnou položku Platnost od. U vzdělávacích programů, jejichž platnost skončila, vyplňte Platnost do, vzdělávací program neodstraňujte !

Pakliže vzdělávací program má přidělen KKOV (zřejmě pouze u VOŠ), doporučujeme jej uvádět ve sloupci Kód (zkratka), a to včetně oddělovačů a lomítek (XX-XX-X/XX).