Žák řádně ukončil studium na naší škole, bude opět na naší škole „pokračovat“ v  nástavbovém studiu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Historie pohybu žáka na škole >

Žák řádně ukončil studium na naší škole, bude opět na naší škole „pokračovat“ v  nástavbovém studiu

Žáka standardně vyřadíme do absolventů, do nástavbového studia jej zapíšeme jako nového žáka. Žák tedy bude v naší historické evidenci dvakrát.

TIP: Možné usnadnění práce se zápisem nových žáků:

v  přechodu na nový rok je možno zařadit právě vyřazované absolventy do nových prvních tříd

v  době přijímacích zkoušek nastavíme v Evidenci filtr na žáky, kteří se hlásí na nástavbu (individuální výběr do filtru), v  nabídce Data provedeme Export do DBF souboru. V modulu Přijímací zkoušky pak v  nabídce Správce uděláme Import z  DBF souboru