RODC - Rodné číslo žáka, studenta

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

RODC - Rodné číslo žáka, studenta

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Rodné číslo žáka, studenta

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

U  osob narozených před rokem 1954 zůstává na poslední pozici mezera.
U  osob, kterým dosud nebylo našimi státními úřady přiděleno rodné číslo, se rodné číslo „vypočte“ dle data narození a pohlaví, za lomítko se uvede „X“+trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou. Každý žák na škole s takto přiděleným rodným číslem má jiné trojmístné pořadové číslo (čísla se nesmějí opakovat).

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Osobní údaje, Rodné číslo (položka RODNE_C v tabulce ZACI).

 

Zapisuje se v kartě žáka.

 

U žáků - cizinců, kterým dosud nebylo přiděleno rodné číslo, se rodné číslo "vypočte" dle data narození a pohlaví (RRMMDD - u dívek MM zvýšeno o 50 - např. "995216"), za lomítko se uvede "X"+trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou.
Na vysvědčení se kolonka pro takto vyplněná rodná čísla automaticky proškrtne.
Při vykazovaní dat pro VZP a ČSSZ je takto vyplněné rodné číslo transformováno do tvaru, který každá z organizací požaduje.

Příklad        

 muž narozený 15. 2. 1998                980215/X001

 žena narozená  1. 3. 1998                985301/X002

U  žáka s datem narození 15. 2. 2004 vyplníme 040215/X a stiskneme Enter. Program trojčíslí automaticky doplní.

Poznámka

Po přidělení (změně) rodného čísla našimi státními orgány se nové rodné číslo zapíše v Kartě žáka. Změna rodného čísla v Kartě žáka vyvolá dialog pro vložení záznamu do záložky Historie - záložka Další historicky sledované změny.

Naopak při opravě chybně zaevidovaného rodného čísla záznam do záložky Další historicky sledované změny nevkládáme.

 

Poznámka pro SŠ a VOŠ

VZP přiděluje cizincům (dočasně) specifické rodné číslo – výhradně však pro své potřeby. Toto rodné číslo se zapisuje v záložce Matrika, tlačítko VZP - ČSSZ (v  záložce Osobní údaje se uvede rodné číslo přidělené školou se znakem „X“).