POHLAVI - Pohlaví žáka, studenta

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

POHLAVI - Pohlaví žáka, studenta

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Pohlaví žáka, studenta

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = POHLAVI

Uvede se kód podle číselníku RAPO.

Generuje se z rodného čísla (položka POHLAVI v tabulce ZACI).

Generuje se z rodného čísla studenta. Pokud student nemá přidělené rodné číslo, škola mu ho přidělí – viz položka RODC. Položka se v kartě žáka nezobrazuje – je pouze znázorněna ve formě obrázku vlevo nahoře (chlapec – dívka).

 

Poznámka

Datum narození nelze v kartě žáka  přímo změnit, změna se dá provést jen změnou rodného čísla.