DAT_NAROZ - Datum narození žáka, studenta

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

DAT_NAROZ - Datum narození žáka, studenta

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Datum narození žáka, studenta

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

 

Generuje se z rodného čísla (položka DATUM_NAR v tabulce ZACI).

Generuje se z rodného čísla studenta. Pokud student nemá přidělené rodné číslo, škola mu ho přidělí – viz RODC.