KSTPR - Kvalifikátor státního občanství

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

KSTPR - Kvalifikátor státního občanství

předává typ školy

VOŠ

KON

Kvalifikátor státního občanství

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = ST_PRISL_K

Kvalifikátor státního občanství (příslušnosti), státní občanství se vybírá z nabídky číselníku a jeho výběr souvisí s vyplněním dalších položek.

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Osobní údaje, Státní občanstvíkvalifikátor (položka ST_PRISL_K v tabulce ZACI).

Nevíme-li si rady s  vyplněním položky, konzultujeme věc na matrika@msmt.cz

Poznámka

Má-li občan více státních občanství mezi nimiž je i „Česká republika“, je považován za občana České republiky. Pokud mezi nimi „Česká republika" není, je třeba dle doložených dokladů  vybrat z nabídky odpovídající hodnotu kvalifikátoru státního občanství.