CAST - Číslo části školy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

CAST - Číslo části školy

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Číslo části vykazující školy

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Je uvedena (podobně jako IZO) v názvu souboru, v záhlaví souboru a v každé větě za každou vykazovanou osobu v položce CAST a všude musí být stejná. Jde o označení jednotlivých odloučených pracovišť v rámci jedné školy (jednoho platného IZO).

Číslování částí platí pro druh školy, tzn. pokud má právnická osoba např. ZŠ a SŠ, bude mít základní škola část 01 a střední škola bude mít rovněž část 01.

Část školy se zapisuje v číselníku tříd (Společné prostředí, Datové soubory - Třídy, současný stav a historie, položka CAST_TRIDY v tabulce TRIDY).

 

Označení částí školy je alespoň zatím plně v kompetenci školy (např. z důvodu používání různého software)  zpravidla „01“, „02“,…