IZO - IZO vykazující školy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

IZO - IZO vykazující školy

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

IZO vykazující školy

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = IZO

Resortní identifikátor školy se objevuje v názvu souboru, v záhlaví souboru a v každé větě za každého žáka v položce IZO. Všude musí být uvedeno IZO stejné, není možné, aby část žáků v souboru měla uvedeno jiné IZO nebo aby v názvu souboru bylo uvedeno IZO právnické osoby.

Tzv. jednotka se vybírá v úvodním dialogu před vlastním generováním (sběr pro jednotku). IZO se zapisuje v číselníku tříd - IZO (Společné prostředí, Datové soubory - Třídy, současný stavhistorie, položka IZO v  tabulce TRIDY)

 

 

Poznámka:

Je třeba rozlišovat resortní identifikátor právnické osoby vykonávající činnost školy (tzv. RED_IZO - většinou má formát 6000xxxxx) a resortní identifikátor školy (tj. IZO), který se podle vyhlášky č. 223/2005 ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb. uvádí na dokladech o vzdělání. Resortní identifikátor právnické osoby RED_IZO se používá pouze pro identifikaci uživatele, který se přihlašuje na server MŠMT (do statistického informačního systému i do předávání dat školní matriky). Jinak se ve všech položkách předávaných datových souborů uvádí IZO školy.