RDAT - Rozhodné datum sběru (datum, ke kterému se zjišťování provádí)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

RDAT - Rozhodné datum sběru (datum, ke kterému se zjišťování provádí)

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Rozhodné datum sběru (datum, ke kterému se zjiš­ťování prová­dí)

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Zde je uvedeno datum, ke kterému jsou předávána požadovaná data. Např. stav k 30. 9. 2013, k 31. 3. 2014. Předávají se údaje za žáky a absolventy k uvedenému datu.

Určeno volbou druhu elektronického sběru v dialogu před vlastním generováním - jarní, podzimní (údaje budou vykázány za období DO DATA).