Zpracování na MŠMT

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Generování souboru pro předání >

Zpracování na MŠMT

Po úspěšném odeslání dat o žácích/studentech je nutné na serveru MŠMT ještě vyvolat zpracování nahraných souborů. Teprve díky tomuto kroku dojde k ověření předaných dat a případně i napočítání výkazu.

I v tomto případě postupujeme dle kroků zobrazených pod informací o úspěšném nahrání dat na server MŠMT.

 

Přihlásíme se k serveru MŠMT a na úvodní obrazovce v poli Vyberte IZO k práci zvolíme IZO školy, za kterou data předáváme. V hlavním menu aplikace následně klikneme na volbu Zásobník souborů, která se nachází v levé části formuláře.

 

V levé části obrazovky dále klikneme na  volbu Nahrát vše do fronty importu, čímž odešleme všechna zobrazená data ke zpracování.

 

Zobrazí se dialog, kde potvrdíme svůj záměr kliknutím na tlačítko Naimportovat.

 

Aplikace Matrika nyní provede kontrolu a zpracování nahraných dat. Výsledek zpracování se dozvíme po kliknutí na volbu Import XML v hlavním menu.