API token

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Generování souboru pro předání >

API token

Předpokladem pro umožnění přímého předání dat na MŠMT je získání tzv. API tokenu. Přístup k němu nalezneme v aplikaci Matrika na serveru MŠMT. API tokeny jsou odlišné pro testovací a pro ostrý server.

Je tedy případně potřeba vygenerovat API tokeny pro oba způsoby odeslání.

Klikneme na hypertextový odkaz v bodu 1, který nás přesměruje do aplikace Matrika na serveru MŠMT. Přihlásíme se a na úvodní obrazovce v poli Vyberte  IZO  k práci  zvolíme  IZO školy, za kterou data předáváme.

V hlavním menu aplikace následně klikneme na  volbu API  tokeny, která se nachází v horní části formuláře.

 

Dále klikneme na volbu Přidat v levé části formuláře.

 

Dojde k vygenerování tokenu, který se zobrazí na formuláři v poli Token.

 

Vyplníme pole Název dle vlastního uvážení, zkopírujeme si do schránky pomocí kombinace kláves CTRL+C obsah pole Token a klikneme na tlačítko Uložit.

 

Přepneme se zpět do programu Bakaláři a vložíme token ze schránky pomocí kombinace kláves CTRL+V do pole Token.