Generování souboru pro předání

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky >

Generování souboru pro předání

Generování souboru pro předávání matrik provádíme v modulu Evidence, nabídka Sestavy, Výstupy pro MŠMT, generování XML pro elektronické předávání dat z matrik.

Školám, které v loňském roce předávaly data z matrik již novým způsobem, se rovnou spustí tato nová verze.

Ostatním školám a VOŠ se zobrazí informace o nové verzi předávání dat z matrik.

V případě nutnosti mohou použít i starší způsob předávání, který už ale není nijak udržován a podporován.

 

Při prvním spuštění nové verze předávání dat z matrik dojde k jedné datové změně, kterou je převod absolventů na SQL server, kde budou připraveni ve struktuře sloužící generování XML. Původní absolventy je nutno zachovat, např. pro tisk vysvědčení. Tento převod bude trvat několik minut, provede se však jen jednou, případně při změně dat absolventů.

 

Vyplníme kontaktní údaje, případně zvolíme jednotku, pro kterou si přejeme XML soubory vygenerovat.

 

V případě nějakých nesrovnalostí se nám zobrazí informace o chybách, které musíme opravit - viz Informace o generování - chybová hlášení modulu Evidence

 

 

Pokud je vše v pořádku, zvolíme Odevzdat data.

 

Přímé odesílání dat ze školní matriky na servery MŠMT

XML soubory již není nutné ukládat na Váš lokální počítač a následně ručně nahrávat do aplikace Matrika. Data jsou programem Bakaláři nahrána přímo na servery MŠMT, kde po jejich akceptaci dochází ke zpracování, kontrole a následnému vyplnění výkazu. Dle potřeby klikneme na tlačítko Odeslat data na testovací server nebo Odeslat na ostrý server.

Pokud si chceme soubory uložit a předat ručně, použijeme tlačítko Předat data původním způsobem.

Oba způsoby jsou rovnocenné, vždy se odevzdávají stejná data, stejné XML soubory.

 

Předpokladem pro umožnění přímého předání dat na MŠMT je získání tzv. API tokenu. Po vyplnění položky Token klikneme na tlačítko Pokračovat v odeslání dat na testovací server, resp. Pokračovat v odeslání dat na ostrý server.

 

Po úspěšném odeslání dat o žácích/studentech je nutné na serveru MŠMT ještě vyvolat zpracování nahraných souborů. Teprve díky tomuto kroku dojde k ověření předaných dat a případně i napočítání výkazu.

I v tomto případě postupujeme dle kroků zobrazených pod informací o úspěšném nahrání dat na server MŠMT.

 

Původní způsob předávání dat ze školní matriky

Pokud si chceme soubory uložit a předat ručně, použijeme tlačítko Předat data původním způsobem. V nově otevřeném okně zvolíme adresář pro uložení XML souborů a klikneme na tlačítko Vygenerovat XML soubory. Tyto soubory pak vložíme do aplikace Matrika na MŠMT.

 

Náhled dat

Můžeme si také odevzdávaná data prohlédnout - použijeme tlačítko Zobrazit náhled dat. Údaje můžeme řadit dle libovolného sloupce a zápisem hodnoty do pole pod názvem sloupce filtrovat. Vidíme Základní data

 

i Speciální vzdělávací potřeby a Podpůrná opatření.

 

Data si můžeme také dle jednotlivých položek seskupovat - viz Využití statistik pro hledání chyb.

 

       Starší verze