Generování souboru pro předání

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky >

Generování souboru pro předání

Úvodní obrazovka pro generování XML souboru pro předávání dat ze školní matriky.

Všechny položky v této obrazovce musí být vyplněné.

Druh sběru - vybrat z nabídky (školní rok 20xx/20yy je předcházející školní rok, 20yy/20zz současný)

základní podzimní sběr za období od 01.10.20xx do 30.09.20yy. Tento výběr použijí školy, které program Bakaláři používají nejméně rok.

aktualizační jarní sběr za období od 01.09.20xx do 31.03.20yy.

zkrácený podzimní sběr za období od 01.10.20xx do 31.08.20yy. Pro školy, které končí s používáním programu Bakaláři a od 1. 9. 20yy začínají používat jiný software.

zkrácený podzimní sběr za období od 01.09.20yy do 30.09.20yy. Pro školy, které začínají používat program Bakaláři a nemají naplněná data absolventů.

Poznámka

Školy, které mají přípravné třídy, které se do předávaných dat nezahrnují (fiktivní IZO nebo část 02), nechají toto políčko nezaškrtnuté.