Generování souboru pro předání

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky >

Generování souboru pro předání

Generování souboru pro předávání matrik provádíme v modulu Evidence, nabídka Sestavy, Výstupy pro MŠMT, generování XML pro elektronické předávání dat z matrik.

 

 

Při prvním spuštění nové verze předávání dat z matrik dojde k jedné datové změně, kterou je převod absolventů na SQL server, kde budou připraveni ve struktuře sloužící generování XML. Původní absolventy je nutno zachovat, např. pro tisk vysvědčení. Tento převod bude trvat několik minut, provede se však jen jednou, případně při změně dat absolventů.

 

Vyplníme kontaktní údaje, případně zvolíme jednotku, pro kterou si přejeme XML soubory vygenerovat.

 

V případě nějakých nesrovnalostí se nám zobrazí informace o chybách, které musíme opravit - viz Informace o generování - chybová hlášení modulu Evidence

 

Pokud je vše v pořádku, zvolíme adresář pro Výstup dat a zvolíme Vygenerovat XML soubory.

 

Můžeme si také odevzdávaná data prohlédnout - použijeme tlačítko Zobrazit náhled dat. Údaje můžeme řadit dle libovolného sloupce a zápisem hodnoty do pole pod názvem sloupce filtrovat. Vidíme Základní data

 

i Speciální vzdělávací potřeby a Podpůrná opatření.

 

 

       Starší verze