Náhled vygenerovaných záznamů

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

Náhled vygenerovaných záznamů

viz také

V náhledu můžeme prohlédnout, případně ve výjimečných případech provést drobné úpravy v záznamech jednotlivých žáků. Změny zde provedené jsou platné pouze pro tento okamžik generování XML, nepromítnou se do karty žáka.

V horní části vybíráme žáka (vlevo) a záznam tohoto žáka s požadovaným datem platnosti (vpravo).

Tlačítko umožní vyhledání žáka dle rodného čísla nebo kódu žáka, což usnadní lokalizaci a odstranění chyb z chybových hlášení MŠMT

Tlačítko zobrazí informace o generování

Tlačítko zpřístupní editaci aktuálního záznamu.

Tlačítko zobrazí data v okně procházet tak, jak jsou připravena pro generování XML.

Tlačítko zobrazí statistiku - rozdělení hodnot u vybraných položek.

Alternativně (pro jednu položku) lze provést statistiku kliknutím pravým tlačítkem myši na popisku položky.

Statistika se vyhotovuje vždy k určitému datu - to se zapisuje v dolni liště s tlačítky. Při standardním nastavení jsou do statistiky zahrnuty záznamy splňující podmínku:
plat_zac<=datum and (plat_kon>=datum or empty(plat_kon)) and kod_vety="1" (dle číselníku RAKV).

Jinak řečeno - do statistiky jsou zahrnuti právě ti žáci, kteří jsou k danému datu žáky školy. Standardní podmínku na kód věty lze změnit tlačítkem filtr na kód věty (nutné např. pro statistiky výsledků závěrečných zkoušek).

Číselník položky kód věty RAKV

1 žák/student
2 přerušené vzdělávání
3 ukončené vzdělávání bez absolvování
4 absolvent
5 dodatečný odklad povinné školní docházky

Viz také:

Obecné pokyny pro vedení evidence

Parametry generování XML pro elektronické předávání dat z matrik

Popis formátu souboru předávaných dat ze školní matriky

Trocha teorie k elektronickému sběru z matrik