Trocha teorie k elektronickému sběru ze školní matrik

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

Trocha teorie k elektronickému sběru ze školní matrik

viz také

Elektronický sběr ze školních matrik představuje každoroční předávání záznamů žáků.

V podzimním sběru ve školním roce 2013/14 se předávají všechny záznamy žáků, které mají platnost v intervalu 1. 10. 2012 až 30. 9. 2013.

V jarním sběru ve školním roce 2013/14 se předávají všechny záznamy žáků, které mají platnost v intervalu 1. 9. 2013 až 31. 3. 2014.

Jinými slovy - předávají se data všech žáků, kteří byli alespoň jeden den žáky školy v uvedeném intervalu.
O každém žákovi se za toto období předává několik záznamů, a to dle toho, k jakým změnám u žáka došlo v tomto období ve sledovaných položkách. Pro většinu žáků jsou tedy předány alespoň dva záznamy (u většiny žáků dochází ke změně třídy k 1. 9.).

V následující tabulce se nacházejí záznamy typického žáka základní školy, který nastoupil do první třídy ve školním roce 2004/05.

 

Platnost záznamu

Hodnota některých položek

Záznam je předáván ve sběru

01.09.2004 -31.08.2005

ZAHDAT=01.09.2006
KOD_ZAH=1 (zahájení 1. ročníku v ZŠ v řádném termínu)
UKONDAT a KOD_UKON prázdné
KOD_VETY=1 (žák)
PRIZN_ST=1 (řádné vzdělávání)
TRIDA=1.A, ROCNIK=1, ST_SKOLY=1, LET_PSD=0

v žádném, záznam není třeba pořizovat

01.09.2005 -31.08.2006

ZAHDAT, KOD_ZAH, UKONDAT, KOD_UKON, KOD_VETY, PRIZN_ST se nemění
TRIDA=2.A, ROCNIK=2, ST_SKOLY=1, LET_PSD=1

v žádném, záznam není třeba pořizovat

01.09.2006 -31.08.2007

ZAHDAT, KOD_ZAH, UKONDAT, KOD_UKON, KOD_VETY, PRIZN_ST se nemění
TRIDA=3.A, ROCNIK=3, ST_SKOLY=1, LET_PSD=2

podzimní sběr 2007/08

01.09.2007-31.08.2008

ZAHDAT, KOD_ZAH, UKONDAT, KOD_UKON, KOD_VETY, PRIZN_ST se nemění
TRIDA=4.A, ROCNIK=4, ST_SKOLY=1, LET_PSD=3

podzimní sběr 2007/08
jarní sběr 2007/08
podzimní sběr 2008/09

01.09.2008-31.08.2009

ZAHDAT, KOD_ZAH, UKONDAT, KOD_UKON, KOD_VETY, PRIZN_ST se nemění
TRIDA=5.A, ROCNIK=5, ST_SKOLY=1, LET_PSD=4

podzimní sběr 2008/09
jarní sběr 2008/09
podzimní sběr 2009/10

01.09.2009-31.08.2010

ZAHDAT, KOD_ZAH, UKONDAT, KOD_UKON, KOD_VETY, PRIZN_ST se nemění
TRIDA=6.A, ROCNIK=6, ST_SKOLY=2, LET_PSD=5

podzimní sběr 2009/10
jarní sběr 2009/10
podzimní sběr 2010/11

01.09.2010-31.08.2011

ZAHDAT, KOD_ZAH, UKONDAT, KOD_UKON, KOD_VETY, PRIZN_ST se nemění
TRIDA=7.A, ROCNIK=7, ST_SKOLY=2, LET_PSD=6

podzimní sběr 2010/11
jarní sběr 2010/11
podzimní sběr 2011/12

01.09.2011-31.08.2012

ZAHDAT, KOD_ZAH, UKONDAT, KOD_UKON, KOD_VETY, PRIZN_ST se nemění
TRIDA=8.A, ROCNIK=8, ST_SKOLY=2, LET_PSD=7

podzimní sběr 2011/12
jarní sběr 2011/12
podzimní sběr 2012/13

01.09.2012-31.08.2013

ZAHDAT, KOD_ZAH, UKONDAT, KOD_UKON, KOD_VETY, PRIZN_ST se nemění
TRIDA=9.A, ROCNIK=9, ST_SKOLY=2, LET_PSD=8

podzimní sběr 2012/13
jarní sběr 2012/13
podzimní sběr 2013/14

01.09.2013-

ZAHDAT, KOD_ZAH se nemění
UKONDAT=31.08.2014
KOD_UKON=1 (ukončení školní docházky na ZŠ - základní vzdělání)
KOD_VETY=4 (absolvent)
PRIZN_ST=7 (vzdělávání ukončeno)
TRIDA=9.A, ROCNIK=9, ST_SKOLY=2, LET_PSD=9

podzimní sběr 2013/14
 

 

Z tabulky vyplývá, že chceme-li pořizovat záznamy pro podzimní sběr 2008/09, stačí pořídit záznamy platné od 1.9.2007.

Viz také:

Popis formátu souboru předávaných dat ze školní matriky