Parametry generování XML pro elektronické předávání dat z matrik - nové

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

Parametry generování XML pro elektronické předávání dat z matrik - nové

viz také

V dialogu vyplňujeme datum a čas pořízení dat a kontaktní údaje.

Druh elektronického sběru

Projekt předávání dat z matrik má zachytit  v jednotlivých záznamech vývoj určitých charakteristik žáka po celou dobu studia. Data se předávají vždy za určité časové období, ne tedy "pouze" stav k tzv. kritickému dni. Každý záznam žáka má datum platnosti od - do. Tedy ve vygenerovaných datech za období může být dva a více záznamů pro jednoho žáka s "navazující" platností.

Zkrácený podzimní sběr

Omezuje množinu předávaných záznamů, lze jej využít zejména:

- na škole, která má program Bakaláři nově zakoupen

- v případě přechodu z jiného programu na program Bakaláři či naopak

- má-li škola více instalací programu pro vedení školní matriky (např. 1. a 2. stupeň ZŠ v jiné budově)

Údaje budou vykázány pro jednotku

Vybereme součást školy, pro níž budeme data generovat. Může být vybráno i více součástí (z hlediska programu Bakaláři), pakliže mají shodné IZO a část školy.

 

Viz také:

Generování souboru pro předání

Obecné pokyny pro vedení evidence

Popis formátu souboru předávaných dat ze školní matriky

Trocha teorie k elektronickému sběru z matrik