Vyřazení žáků z elektronického předávání dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

Vyřazení žáků z elektronického předávání dat

Při elektronickém sběru dat jsou předávána data víceméně bez ohledu na příznak zrušení. Rozhodující pro zařazení žáka do příslušného sběru je IZO, část školy, položky evidován od a do a historie pohybu žáka na škole.

Pakliže nechceme ve výjimečných případech data nějakého žáka předávat, můžeme toto učinit v Evidence Kartě žáka záložka Matrika záložka Specifické údaje - záznamy - vybereme data žáka nepředávat v elektronickém sběru. U tohoto záznamu je předvolena hodnota platnost_od = evidován od.

Je-li u žáka záznam data žáka nepředávat v elektronickém sběru, přičemž datum platnost_od tohoto záznamu je shodné s položkou datum zahájení (evidován od) a datum platnost_do je nevyplněno, pak je žák při elektronickém sběru zcela ignorován.