KOD_ZK - Kód vykonané zkoušky pro úspěšné absolvování školy

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

KOD_ZK - Kód vykonané zkoušky pro úspěšné absolvování školy

viz také

předává typ školy

 

 

 

Kód vykonané zkoušky pro úspěšné absolvování školy

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Uvede se kód označující druh vykonané zkoušky (závěrečná zkouška, maturitní zkouška) podle číselníku RADZ.

Zapisuje se - Karta žáka - záložka Matrika - záložka současné vzdělávání, Závěrečné zkoušky.

Alternativně - Data, Zápis známek, zameškaných hodin, Kompletní zápis za  pololetí, období závěrečná, maturitní zkouška (absolutorium) - druh zkoušky.

 

Údaje o maturitní zkoušce lze načíst ze souboru XML_VYSLEDKY_izo-vasi-skoly_PRxx*.xml  z IS Certis.

 

 

 

Kontrolu importovaných údajů (případně opravu těchto údajů) uděláme v Kartě žáka - záložka Matrika - záložka Současné vzdělávání tlačítko Závěrečné zkoušky

 

 

viz také

maturitní zkoušky v náhradním či opravném termínu