KOD_OPAK - Příznak vykonané zkoušky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

KOD_OPAK - Příznak vykonané zkoušky

 

předává typ školy

 

VOŠ

 

Příznak vykonané zkoušky

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Upřesňuje, v jakém termínu se předepsaná zkouška konala (v řádném, náhradním, opakovaně) podle číselníku RAVZ.

Zapisuje se v Kartě žáka - záložka Matrika - záložka Současné vzdělávání - Závěrečné zkoušky.

Alternativně - Data - Zápis známek, zameškaných hodin - Kompletní zápis za  pololetí - období závěrečná, maturitní zkouška (absolutorium) - termín zkoušky.

Příklad

Koná-li žák vícekrát závěrečnou zkoušku (náhradní, opravná,…), musí být všechny absolvované pokusy o složení zkoušky zaznamenány v Karta žáka - záložka Matrika - záložka Současné vzdělávání Závěrečné zkoušky. Každý záznam o zkoušce musí být kompletní – tj. musí obsahovat údaje o všech předmětech zkoušky (i když např. žák konal opravnou závěrečnou zkoušku pouze z jedné části jednoho předmětu).

 

viz také

KOD_ZK