KOD_OP_M -Kód konané maturitní zkoušky (pouze u  žáků konajících maturitní zkoušku)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

KOD_OP_M -Kód konané maturitní zkoušky (pouze u  žáků konajících maturitní zkoušku)

předává typ školy

 

 

 

KON

Kód konané maturitní zkoušky (pouze u  žáků konajících maturitní zkoušku)

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Upřesňuje, v jakém termínu se konala maturitní zkouška (v řádném, náhradním, opakovaně) podle číselníku RAVZ. Vyplňuje se pouze u žáků konajících maturitní zkoušku. Při opakování maturitní zkoušky se musí provést zápis celé maturitní zkoušky znova i když je opravná zkouška jen zjednoho předmětu.

Zapisuje se v-Kartě žáka - záložka Matrika - záložka Současné vzdělávání, Závěrečné zkoušky.

Alternativně - Data, Zápis známek, zameškaných hodin, Kompletní zápis za  pololetí,  období maturitní zkouška - termín zkoušky.

 

viz také

KOD_OPAK