KOD_OP_A - Kód konaného absolutoria

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

KOD_OP_A - Kód konaného absolutoria

předává typ školy

 

 

 

KON

Kód konaného absolutoria

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Upřesňuje, v  jakém termínu se konalo absolutorium. Vybere se kód podle číselníku RAVZ.

Zapisuje se v Kartě žáka - záložka Matrika - záložka Současné vzdělávání, Závěrečné zkoušky.

Alternativně - Data, Zápis známek, zameškaných hodin, Kompletní zápis za  pololetí,  období absolutorium - termín zkoušky.

viz také

KOD_OPAK