JAZABS - Kód cizího jazyka, ze kterého skládá absolutorium

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

JAZABS - Kód cizího jazyka, ze kterého skládá absolutorium

předává typ školy

 

 

VOŠ

 

Kód cizího jazyka, ze kterého skládá absolutorium

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Uvádí se zde kód cizího jazyka ze kterého žák/student složil zkoušku při absolutoriu. Pokud žák konzervatoře konal i maturitní zkoušku, bude JAZABS prázdná.

Jazyk se generuje z předmětů, které mají žáci zapsány pro závěrečnou zkoušku (absolutorium) (Evidence - Data - Aktualizace předmětůu jednotlivých tříd). Označení předmětu jako jazyka se provádí v číselníku předmětů – je jazyk (Společné prostředí - Datové souboryPředměty, položka KOD_JAZ tabulky NAZVY_PR)