§ 41 – individuální vzdělávání

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

§ 41 – individuální vzdělávání

Zaevidujeme v Evidence Karta žáka záložka Matrika záložka Specifické údaje - záznamy. Aby se žáci takto evidovaní nezobrazovali v běžných operacích (seznamy apod.), přeřadíme je do zrušených záznamů. Potřebujeme-li u těchto žáků pracovat s klasifikací, zpřístupníme je tlačítkem v hlavním panelu nástrojů. Jinak jsou tito žáci při zápisu známek, tisku přehledů prospěchu a  tisku vysvědčení tříd skryti.