Zápis klasifikace pro žáky VOŠ

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Zápis klasifikace pro žáky VOŠ

Pro žáky VOŠ lze v pololetní klasifikaci zapisovat kromě známky rovněž druh (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška), termín, datum a zkoušejícího. Pro správnou funkci je nutno mít v číselníku tříd Společné prostředí programu Rozvrh a Evidence - Třídy) u příslušných tříd správně nadefinovanou tzv. jednotku VOŠ.

Zápis klasifikace VOŠ

V dialogu parametrů klasifikace (po volbě Zápis známek a zameškaných hodin, Klasifikace dle úvazků nebo Kompletní zápis za pololetí) nalezneme zaškrtávací  tlačítko Pro žáky VOŠ zapisovat datum, termín, zkoušející (nesmí být zaškrtnuto tlačítko zapisovat slovní hodnocení).

Zobrazení rozšířené klasifikace v kartě žáka

Záložka známky nezahrnuje rozšířené informace žáků VOŠ. Pro jejich zobrazení je třeba (s aktivní záložkou známky) kliknout na tlačítko ve spodní liště a zvolit podrobný přehled prospěchu žáka (druh, termín, datum, zkoušející). Klasifikaci zobrazíme kliknutím na tlačítko - ukázka výstupu.

Výstupní sestavy s rozšířenou klasifikací

Přehledy pro žáky, třídy

V nabídce Sestavy, Přehledy prospěchu, Podrobný přehled prospěchu žáků (druh, termín, datum, zkoušející). Sestavy pro jednotlivé žáky lze tisknout přímo z karty žáka při aktivované záložce známky.

Přehledy pro učitele

V dialogu parametrů klasifikace při zápisu dle úvazků, tlačítko podrobný výpis známek.