Zápis slovního hodnocení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Zápis slovního hodnocení

Texty slovního hodnocení mohou být libovolně dlouhé. Doporučujeme definovat číselníky.

Standardní zápis a tisk slovního hodnocení na vysvědčení

Využíváme prostředky programu Bakaláři.

Můžeme zapisovat běžný text nebo formátovaný text, v němž lze zvýraznit slova či části vět tučně, kurzívou či podtrženě

V běžném a formátovaném textu se nesnažíme (bylo by to dokonce na závadu), aby byl text v poli zarovnán "do bloku". Klávesu Enter používáme pouze na konci skutečného odstavce. Velikost dialogu (a tím i velikost pole pro zápis hodnocení) můžeme zvětšit. Jinými slovy - vzhled hodnocení zde v dialogu nemá žádnou vazbu na vzhled při tisku vysvědčení, co se týká odstavců.

Zápis a tisk slovního hodnocení na vysvědčení s využitím editoru MS Word

Zápis je vázán na konkrétní vysvědčení. Tlačítko doladit text ve Wordu pro vysvědčení je přístupné tehdy, když aspoň jedno vysvědčení s celkovým slovním hodnocením má v parametrech nastaveno typ dokumentu - word. Budeme-li využívat tuto možnost, doporučujeme v dialogu parametrů pro zápis klasifikace nezaškrtávat tlačítko formátované slovní hodnocení - pakliže to striktně nevyžadujeme. A to kvůli rychlosti převodu Word dokumentu na běžný text. Hodnocení žáka nejprve zapíšeme v dialogu “Zápis celkového slovního hodnocení” s využitím číselníků. Pak teprve klikneme na tlačítko doladit text ve Wordu pro vysvědčení. Předtím samozřejmě vybereme v seznamu vysvědčení, které bude pro tisk využíváno.

V následujícím dialogu “Editace slovního hodnocení” se objeví dokument s připravenými červeně orámovanými textovými rámečky, které přesně odpovídají objektům se slovním hodnocením na vysvědčení. Proto tyto objekty nemažeme ani neměníme jejich velikost (a ani žádné další nepřidáváme). Při editaci nemůžeme využít všechny možnosti editoru, při formátování textu se nedoporučuje využívat styly (vyjma stylu SH uvedeného v poznámce).  Po uzavření dialogu se slovní hodnocení uloží ve dvou formách:

jako běžný text (formátovaný či neformátovaný) - v tabulce známek ZACIZNM.DBF. Tento je využíván při zobrazení slovního hodnocení v kartě žáka, při tisku katalogových listů a dalších sestav s výjimkou vysvědčení.

jako Word dokument - v tabulce ZACISH.DBF. Tento je využíván při tisku vysvědčení.

Je-li hodnocení žáka uloženo ve formě “Word dokumentu” je editace “běžného textu” zablokována.

Tlačítko Odstranit Word dokument použijeme, když chceme druhou formu uložení odstranit (např. chceme opětovně využít číselníky pro editaci “běžného textu”).

Poznámka:
Pakliže existuje v adresáři BAKALARI\EVID\DATA\ soubor SlovHod.doc, je použit jako šablona pro nově otevřená hodnocení ve Wordu. V tomto případě by SlovHod.doc měl obsahovat styl s názvem SH, který není založen na žádném stylu.