Generování XML pro ČSSZ

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE >

Generování XML pro ČSSZ

viz také

Program Bakaláři umožňuje generovat datový soubor pro potvrzení o studiu pro účely důchodového pojištění (nabídka Sestavy, Výstupy pro MŠMT, ČSSZ, VZP).

Předání dat lze řešit:

přes síť Internet prostřednictvím PVS (k tomuto účelu je třeba zakoupit software, který toto umožňuje)

tiskem  do předepsaných "červených" formulářů s využitím programu XMLfiler.

V dialogu Parametry generování výstupu pro ČSSZ  vyplníme období, za které budeme vykazovat - od, do.

Generování obsahu položky rodné příjmení

Údaj je načten ze záložky Matrika, tlačítko VZP+ČSSZ, pakliže je zde zaevidován. Zaevidovat je třeba pouze "nestandardní" údaje, pakliže žák má jiné rodné příjmení než současné.

Kteří žáci by měli být do výstupu zahrnuti (dle metodiky ČSSZ)

Všichni žáci střední školy, kteří v zadaném období odešli ze školy (na jinou školu, přerušili studium, ukončili vzdělávání bez dosažení stupně vzdělání) a kteří současně dovršili k datu ukončení 18 let.

Kteří žáci budou do výstupu zahrnuti

Je-li před vstupem do dialogu generování XML pro ČSSZ nastaven filtr na žáky, lze do výstupu zařadit právě tyto vybrané žáky. V tomto případě se předpokládá, že DATUM bude zapsáno v jednom z následujících dialogů ručně, programem toto nebude generováno.

Jinak program tyto žáky generuje na základě vyplnění údajů evidován od, do, historie pohybu žáka záložka podrobné údaje a dalších. Nepracuje-li program zcela správně, lze problém konzultovat s autory nebo v dialogu Úprava záznamů pro výstup žáka z výstupu vyřadit (tlačítko zcela vlevo v mřížce), případně zařadit (tlačítko vložit záznam).

Viz také:

generování výstupu pro VZP