Generování CSV pro testování žáků ZŠ NIQES

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE >

Generování CSV pro testování žáků ZŠ NIQES

V modulu Evidence žáků nejprve nastavíme nastavíme filtr na požadované třídy.

 

Pak v nabídce Data volíme Export do DBF, XML, CSV souboru, dále Export pro užití v jiných softwarových produktech. V dialogu vybereme produkt ČŠI - národní šetření výsledků žáků.