Statistická úloha U41-01 uchazeč VOŠ

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

Statistická úloha U41-01 uchazeč VOŠ

Generuje XML soubor evid\vystup\Uxxxxxxxxx.xml (xxxxxxxxx je IZO školy-součásti).

 

Máme-li vytvořeno více aplikací v modulu Bakalář s přijímacími zkouškami pro aktuální rok (různé obory) a potřebujeme  uchazeče spojit do jednoho XML souboru, postupujeme takto:

1. Generujeme více XML, spojení provedeme ručně přes schránku.

2. Založíme novou "zastřešující" aplikaci přijímací zkoušky, sem postupně naimportujeme data z příslušných aplikací přijímacích zkoušek (Správce, Import z DBF, S1\...\prij_zk.dbf). Vygenerujeme XML soubor. Nakonec nově založenou aplikaci odstraníme.

3. V úvodu generování XML zaškrtneme aplikace, které chceme do generování zahrnout. V tomto případě jsou do XML zahrnuty všechny záznamy těchto aplikací, záznamy nelze filtrovat.