Nabídka změny dat

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Nabídka změny dat

viz také

Změny dat můžeme provádět několika způsoby:

s výběrem položek - v okně procházet. Vhodné tehdy, když chceme aktualizovat (zkontrolovat) data pouze v několika položkách. Práce bude rychlejší než v obecné obrazovce (kartě).

v pohledu - totéž, co předchozí. V definici pohledu jsou již předvoleny položky, nastaven filtr, řazení a další.

jedné položky - použijeme zejména tehdy, když chceme ve všech záznamech aktuální tabulky aktualizovat či vymazat právě jednu položku, případně chceme-li jednu položku nahradit jinou položkou nebo určitým výrazem - obdoba operací.

Viz také:

definice operací

pohledy - práce s daty
změny jedné položky s projitím vět