Změny jedné položky s projitím vět

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Změny jedné položky s projitím vět

viz také

Pomocí kláves PgDn a PgUp postupně procházíme tabulku. Je-li pro položku, kterou editujeme definován číselník, vyvoláme jej stiskem Ctrl+M.

Editaci číselníku vyvoláme stiskem Ctrl+O.

Při editaci je možno využít funkčních kláves - Alt+F.

Předvolba předdefinovat hodnotu - hodnota, která bude při procházení záznamů zapsána do editované položky dle nastavení tlačítka zapsat do všech vět:

Je-li zaškrtnuto, bude hodnota zapsána do každého záznamu, na který se přesuneme bez ohledu na to, zda již obsahuje nějakou hodnotu.

Není-li zaškrtnuto,  bude hodnota zapsána pouze při nastavení na záznam, u něhož zatím není položka vyplněna.

Viz také:

definice operací
nabídka změny dat