Psaní seznamů - výběr položek

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Sloupcové seznamy >

Psaní seznamů - výběr položek

viz také

Písmo (font) pro sloupce lze volit ze všech fontů instalovaných do Windows. Je-li vybráno více položek, než by se vešlo v aktuálním fontu na šířku papíru, je automaticky upravena velikost fontu.

Položky na seznam vybíráme přesunem z levé do pravé části. Položky lze ze seznamu odebrat opačným způsobem. Pořadí položek v seznamu lze v pravém okně upravit myší uchopením malých šipek v levém pruhu, z klávesnice pak stiskem Ctrl+šipka nahoru či dolů.

U některých položek lze volit z více variant - např. příjmení a jméno, datum narození.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraných položkám pro seznam se zobrazí výraz, který bude použit pro výstup (lze pak využít např. pro vložení analogického údaje do sestav reports).

Rozložení po celé šířce strany. Je-li zaškrtnuto, budou vybrané sloupce rozprostřeny po celé šířce papíru s vložením mezer. V opačném případě budou sloupce vedle sebe nalepeny pouze s jednou mezerou. V definici záhlaví sloupců však lze sloupce odsouvat, případně mezi ně vložit oddělovací čáru.

Edit slouží k editaci výrazu, který je již umístěn na seznamu.

Dole uprostřed se nachází informace, kolik znaků se v aktuálním fontu vejde na šířku strany a kolik znaků ještě zbývá. Klesne-li hodnota “zbývá znaků” pod nulu, je zvoleno automaticky menší písmo.

Viz také:

sloupcové seznamy

psaní seznamů - záhlaví sloupců