Psaní seznamů - záhlaví sloupců

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Sloupcové seznamy >

Psaní seznamů - záhlaví sloupců

viz také

Záhlaví sloupců jsou umístěna mezi hlavičku strany a vlastní sloupce s údaji.

Nebylo-li zvoleno při výběru údajů rozložení po celé straně, jsou sloupce s údaji “nalepeny” s jednou mezerou vedle sebe. Stiskem Ctrl+levá či pravá šipka lze sloupec, na jehož záhlaví je umístěn kurzor, rozšířit či zúžit. Tím vlastně vzniká mezera mezi tímto sloupcem a sloupcem vpravo. Nemá smysl zvětšovat šířku posledního sloupce údajů.

Do záhlaví sloupců lze napsat libovolné texty (často je třeba zkrátit název položky), mohou být i prázdná.

Vpravo vedle záhlaví každého sloupce je zaškrtávací tlačítko, které určuje, zda tento sloupec bude od následujícího oddělen vertikální čarou.

Viz také:

sloupcové seznamy