Psaní seznamů - výběr tříd

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Sloupcové seznamy >

Psaní seznamů - výběr tříd

viz také

Každý seznam třídy bude na jednom listu papíru.

Chceme-li vypsat seznam jedné třídy, vybereme z nabídky zkratku třídy.

Chceme-li vypsat seznamy více tříd, zvolíme více tříd a v okně výběru “rozsvítíme” třídy, pro které chceme seznam vypsat. Při tisku seznamů více tříd nelze připojit pedagogický dozor ani externí žáky. Rovněž nelze vyloučit z tisku některé žáky.

Na začátku třídy lze tisknout zkratku či název třídy, třídního učitele a počty žáků. Zaškrtneme-li příslušná tlačítka v tomto dialogu, bude hlavička v pevném formátu. Lze však též definovat hlavičku vlastní, a to  volbou Záhlaví strany. Do hlavičky lze pak vkládat proměnné údaje uzavřením do symbolů << >> - například:

zkratka třídy                <<TRIDA>>

název třídy                <<TRIDY.NAZEV>>

třídní uč                <<TRIDNI()>>

nebo                        <<TRIM(UCITELE.PRIJMENI)+[ ]+TRIM(UCITELE.JMENO)>>

počet žáků                <<CNT()>>

počet chlapců        <<SUM(IIF(POHLAVI=[M],1,0))>>

 

Pro hlavičku třídy můžeme volit font (pro text Třída: 4.A) a pro zbývající část hlavičky ještě velikost fontu (třídní učitel,počty).

Viz také:

sloupcové seznamy

psaní seznamů - záhlaví a pata stránky