Inventura s využitím čárového kódu (ICS)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Inventura s využitím čárového kódu (ICS)

Postup inventury

V nabídce Data volíme Export do DBF souboru, dále Export pro užití v jiných softwarových produktech. Jako softwarový produkt nastavíme ICS - inventura knihovny. Vygenerujeme soubor IDATA.TXT (standardně v adresáři bakalari\evid\vystup), který obsahuje podklady pro inventuru - očekávaný stav. Soubor IDATA.TXT načteme do čtečky.
Tento bod přeskočíme, pakliže máme variantu ICS Inventura MINIMUM.

S pomocí čtečky zpracujeme inventuru (nasnímáme knihy). Podrobná funkcionalita je závislá na zvolené verzi SW Inventura. Následně v tomto software generujeme soubor IDATA??.TXT, který obsahuje výsledek inventury.

V nabídce Data volíme Inventura s využitím čárového kódu.

V záložce Neidentifikované záznamy se objeví aktuální knihy.
Záznamy knih, které jsou momentálně půjčené, se objeví v záložce Aktuální vypůjčky.

Klikneme na tlačítko Načíst seznam ze souboru a vybereme správný soubor IDATA??.TXT. V poli Načtené čárové kódy se objeví nasnímané signatury či přírůstková čísla. Poznámky ze souboru KOMENT??.TXT jsou zaznamenány do sloupce poznámka a rovněž do záložky Informace ke zpracování.

Klikneme na tlačítko Zpracovat (načtené čárové kódy). Identifikované záznamy (t.j. ty, které se podařilo nalézt dle seznamu načtených čárových kódů), se přesunou do záložky Identifikované záznamy, případně do záložky Problematické záznamy (odepsané knihy či knihy s jiným očekávaným a skutečným umístěním, půjčené knihy). Tlačítko zpracovat lze použít vícekrát za sebou (po změně načtených kódů).
Poznámka: Případné odepsané záznamy jsou v tabulce označeny černým proužkem vlevo a podbarveny červeně. U záznamů, kde se liší údaj ve sloupci očekávaná a skutečná lokalita, jsou tyto sloupce zvýrazněny červeným písmem.

V záložkách se záznamy je přístupný pro zápis sloupec poznámka (obsah slouží pouze pro inventuru, nepřenáší se do tabulky aktuálních knih).
Tlačítkem Uložit změny v umístění promítneme případné změny umístění do tabulky aktuálních knih.Záznamy, u nichž došlo k uložení změn jsou následně podbarveny zeleně.
 
Pomocí tlačítka můžeme vytisknout výsledek inventury. Obsah záložky Informace ke zpracování lze případně vytisknout v textovém editoru.
 
Tlačítko Anulovat časovou značku, nové umístění, poznámku slouží pro restart inventury v programu Bakaláři.