Knihovna - nová verze

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou >

Knihovna - nová verze

Modul lze využít

na evidenci knih ve školní knihovně

jako půjčovací systém (knihy, zařízení,...)

 

Slovníček pojmů

Soubor - samostatně evidovaný soubor knih (jednotlivé knihovny), například žákovská knihovna, učitelská knihovna, sklad učebnic,... Po spuštění Knihovny si dle Nastavení můžeme vybrat požadovaný soubor, případně se otevře výchozí knihovna.

Skladová karta – konkrétní exemplář knihy, každá skladová karta má své přírůstkové číslo nebo signaturu. Každá kniha musí mít nejméně jednu skladovou kartu. Skladová karta je to, co si může čtenář vypůjčit. Naproti tomu rezervovat si lze pouze knihu, nikoliv konkrétní skladovou kartu dané knihy.

Zařízení - například čtečka knih, tablet nebo jiné zařízení na prohlížení knih nebo jiných textů.

Čtenář - někdo, kdo si může půjčovat knihy, typicky učitel nebo žák. Čtenáři jsou společní pro všechny soubory. Žáky a učitele nezadáváme, načítají se přímo z modulu Evidence. Kromě nich můžeme přidat externí čtenáře. Toto je jediný typ, který můžeme přidat ručně.

Značky - způsob, jak si můžeme rozšířit množství evidovaných informací. Můžeme je přidávat ke knihám a skladovým kartám. Značky se definujeme pro každý soubor samostatně v Nastavení v číselníku značek a při přidávání značek např. ke knize vždy zadáváme dvojici značka a hodnota. Pro vybranou značku program nabízí dříve použité hodnoty. Značkou může být například formát souboru u elektronických knih a její hodnotou potom například Kindle, epub, doc, pdf atd. Nebo si můžeme pomocí značek uchovávat informaci, zda byla kniha pořízena z dotace, z projektu,...

 

 

Obecná práce s knihovou

 

Otevření knihovny

 

Knihovna

 

Knihy

 

Čtenáři

 

Zařízení

 

Výpůjčky a rezervace

 

Tisky

 

Inventura s využitím čárového kódu

 

Nastavení