Číselník značek

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze > Nastavení >

Číselník značek

Záložka Nastavení, Číselník značek .

Pomocí značek si můžeme rozšířit množství evidovaných informací. Můžeme je přidávat ke knihám a skladovým kartám. Při přidávání značek např. ke knize vždy zadáváme dvojici značka a hodnota. Pro vybranou značku program nabízí dříve použité hodnoty. Značkou může být například formát souboru u elektronických knih a její hodnotou potom například Kindle, epub, doc, pdf atd. Můžeme pomocí značek uchovávat informaci, zda se jedná o maturitní četbu nebo byla kniha pořízena z dotace, z projektu,...

Jedná se o jednoduchý číselník, hodnoty můžeme upravovat a přidávat zápisem do posledního řádku.